Изготвяне на прецизни оферти за Вашия строеж или основен ремонт.

ПРИМЕРНИ ОФЕРТИ

ЕТ „ ГЕОРГИ СЕЧКОВ”

София1360,кв.Модерно предградиебл1,вхЕ , E-mail sechkov@sechkov.com ; g_sechkov@abv.bg

Тел.за контакт:0887224717 , 02/9277049

 

 

 

 

О  Ф  Е  Р  Т А   за груб строеж

Обект :  ЖИЛИЩНА СГРАДА

гр.София , ул.”Веслец”

 

Видове Строително Монтажни

Работи

Ед.м.

Коли-

чество

Ед.цена

/лв/

Обща цена

/лв/

1

2

3

4

5

6

I

Разваляне на стара къща и извозване на сметището

 

 

 

 

2800,00

II

Земни  работи

 

 

 

 

1

Ръчен изкоп

Куб.м.

14,5


2

Изкарване на пръст с кофи и колички

Куб.м.

20


3

Натоварване на камион и изкарване на сметището

Куб.м.

20


4

Направа на обратен насип от баластра  с трамбоване

Куб.м.

15


 

Всичко „ Земни  работи”

 

 

 

 

 


III

Кофражни работи

 

 

 

 

1

Кофраж за фундаменти

Кв.м.

22


2

Кофраж за колони

Кв.м.

86


3

Кофраж за греди , плочи

Кв.м.

140


4

Кофраж за стълби

Кв.м.

8


 

Всичко „ Кофражни работи

 

 

 


 

IV

Армировъчни работи

 

 

 

 

1

Заготовка , доставка  и монтаж на арматура А1 и А3

Кг

3165


 

Всичко”Армировъчни работи

 

 

 

 


V

Бетонови работи

 

 

 

 

1

 Подложен бетон В10

Куб.м.

2

125,00

250,00

2

Наливане на бетон В20  за плочи , фундаменти , греди и др.

Куб.м.

42


 

Всичко „Бетонови работи”

 

 

 

 


VI

Зидарски работи

 

 

 

 

1

Зидария от тухли на 12 см.

Кв.м.

8

35,00

280,00

2

 Зидария от решетъчни тухли25см.

Куб.м.

32


3

Изграждане на комини с коминни тела и тухли

Бр

2


 

Всичко „ Зидарски работи”

 

 

 

 

 

 


VII

Гредоред на К+ 2,89

 

 

 

 

1

Доставка и монтаж на дървена конструкция

Куб.м.

2,45


2

Доставка и монтаж на дъсчена обшивка

Куб.м.

1,5


3

Доставка и монтаж на метална конструкция

Кг

660


 

Всичко „ Гредоред”

 

 

 


 

VIII

 Покривни работи

 

 

 

 

1

Доставка и монтаж на дървена  конструкция

Куб.м.

3,40


2

Доставка и монтаж на дъсчена обшивка

Кв.м.

2,5


3

Доставка и монтаж на скара под керемиди

Кв.м.

150

4

Доставка и монтаж на хидроизолация

Кв.м.

150

5

Доставка и монтаж на керемиди ТОНДАКС

Кв.м.

100


6

Доставка имонтаж на безшевни улуцуци

М

16


 

Всичко” Покривни работи”

 

 

 


 

 

Всичко груб строеж + разваляне на стара къща

 

 

 

 

 


 

 

 

Р.Р

  1. Възможно е да има малки промени в покривните работи , при вземане на точни мерки на място
  2. Срок за изпълнение – 110 работни дни
  3. При одобрение на офертата се сключва договор , в който се уточняват всички подробности.
  4. Фирмата е вписана  в Централния професионален  регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група , трета до пета категория

 

 

 

24.02.2012г                           Изготвил офертата :...................................................

София                                                                      / инж. Г.Сечков /

ЕТ „ ГЕОРГИ СЕЧКОВ”

София1360,кв.Модерно предградиебл1,вхЕ , E-mail sechkov@sechkov.com ; g_sechkov@abv.bg

Тел.за контакт:0887224717 , 02/9277049

 

 

 

 

О  Ф  Е  Р  Т А   за груб строеж ,  дренаж,  ВиК в основи

 

 

Обект : ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

общ.Самоков

 

Видове Строително Монтажни

Работи

Ед.м.

Коли-

чество

Ед.цена

/лв/

Обща цена

/лв/

1

2

3

4

5

6

I

Изкопни работи

 

 

 

 

1

Изкоп механизиран.

Куб.м.

175


2

Натаварване и извозване в мястото на депо

Куб.м.

220


3

Ръчен изкоп

Куб.м.

32


4

Обратен насип с трамбоване вън и вътре

Куб.м.

142


5

Обратен насип от баластра

Куб.м.

21


 

 

 

 

 

 

 

Всичко „ Изкопни  работи”

 

 

 

 

 


II

Кофражни работи

 

 

 

 

1

Кофраж за подложен бетон

Кв.м.

16,44


2

Кофраж за плочи , греди , колони , шайби и др.

Кв.м.

287


3

Кофраж за колони , греди , пояси , покрив

Кв.м.

100,60


 

Всичко „ Кофражни работи

 

 

 


 

III

Армировъчни работи

 

 

 

 

1

Заготовка , доставка  и монтаж на арматура

Кг

4853,00


 

Всичко”Армировъчни работи

 

 

 

 

IV

Бетонови работи

 

 

 

 

1

 Подложен бетон В10

Куб.м.

3,45


2

Наливане на бетон В20

Куб.м.

57,68


 

Всичко „Бетонови работи”

 

 

 

 


V

Зидарски работи

 

 

 

 

1

Зидарие от кухи тухли на 12 см.

Кв.м.

91


2

Тухлена зидария 25см.

Куб.м.

243


3

Зидария на комин

 

 

 


 

Всичко „ Зидарски работи”

 

 

 

 

 


VI

 Покривни работи

 

 

 

 

1

Доставка и монтаж на дървена  конструкция за керемиден покрив

Куб.м.

7,40

650,00

4810,00

2

Доставка и монтаж на дървена конструкция за декоративен гредоред

Кв.м.

1,70

800,00

1360,00

3

Доставка и монтаж на метални елементи

Кг

96

5,50

528,00

4

Доставка и монтаж на дъсчена обшивка

Кв.м.

170

12,50

2125,00

5

Хидроизолация под керемиди

Кв.м.

170

4,50

765,00

6

Летви под керемиди

Кв.м.

170

5,20

884,00

7

Доставка и монтаж на керемиди TONDACH

Кв.м.

170

26,50

4505,00

8

Доставка и монтаж на капаци

М

12

16,50

198,00

9

Доставка и монтаж на челна дъска

М

75

16,60

1245,00

 

Всичко” Покривни работи”

 

 

 


 

 

Всичко груб строеж

 

 

 

 

 


 

VII

Дренажна система

М

70

 

Всичко”Дренажна система”

 

 

 


 

VIII

ВиК

 

 

 

 

1

Доставка и монтаж канал в основи

 

 


 

Всичко „ВиК „

 

 

 

 

 

 

Обща сума

 

 

 

 

 

 

 

Р.Р

1.      Срок – 130 работни дни

2.      Офертата е направена по количествени сметки и чертежи представени от инвеститора

3.      Офертата е направен без оглед на мястото

 

 

 

 

17.01.2012г.                           Изготвил Офертата:..........................................

София                                                                                  /Инж.Г.Сечков/

 

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg